หน้าเว็บ UFASCR 1
หน้าเว็บ UFASCR 2
หน้าเว็บ UFASCR 3
หน้าเว็บ UFASCR 4
หน้าเว็บ UFASCR 5
หน้าเว็บ UFASCR 6
หน้ามือถือ UFASCR 1
หน้ามือถือ UFASCR 2
หน้ามือถือ UFASCR 3
หน้ามือถือ UFASCR 4
หน้ามือถือ UFASCR 5
หน้ามือถือ UFASCR 6

แจ้งเลขพัสดุ เดือนเมษายน 2562

ลำดับที่  หมายเลขพัสดุ USER ส่งแบบ   วันที่แจ้งส่งพัสดุ สถานะ
1 EB226388923TH ufrr111425 EMS 01/04/62  คลิก
2 EB226389345TH ufrr111431 EMS 01/04/62  คลิก
3 EB226388937TH ufrr111405 EMS 01/04/62  คลิก
4 EB226388910TH ufrr111416 EMS 01/04/62  คลิก
5 EB226388870TH ufrr111428 EMS 01/04/62  คลิก
6 EB226388897TH ufrr111434 EMS 01/04/62  คลิก
7 EB226388852TH ufrr111437 EMS 01/04/62  คลิก
8 EB226388906TH ufrr111413 EMS 01/04/62  คลิก
9 EB226388866TH ufrr111444 EMS 01/04/62  คลิก
10 EB226388821TH ufrr111446 EMS 01/04/62  คลิก
11 EB226388818TH ufrr111452 EMS 01/04/62  คลิก
12 EB226388835TH ufrr111454 EMS 01/04/62  คลิก
13 EB226388781TH ufrr110080 EMS 01/04/62  คลิก
14 EB226388795TH ufrr111252 EMS 01/04/62  คลิก
15 EB226388764TH ufrr111451 EMS 01/04/62  คลิก
16 EB226388804TH ufrr111466 EMS 01/04/62  คลิก
17 EB226388778TH ufrr111467 EMS 01/04/62  คลิก
18 EB226388733TH ufrr111469 EMS 01/04/62  คลิก
19 EB226388755TH ufrr111475 EMS 01/04/62  คลิก
 20  EB226388747TH ufrr111418  EMS  01/04/62  คลิก
 21  EB226388265TH  Ufrr111476 EMS  01/04/62  คลิก
 22  EB226388305TH  Ufrr111479 EMS  01/04/62  คลิก
 23  EB226388720TH  Ufrr110182 EMS  01/04/62  คลิก
 24  EB226388296TH Ufrr110331  EMS  01/04/62  คลิก
 25 EB226387636TH ufrr111489 EMS 02/04/62  คลิก
 26 EB226387548TH ufrr110260 EMS 02/04/62  คลิก
 27 EB226448556TH ufrr111497 EMS 03/04/62  คลิก
 28 EB226448539TH Ufrr111138 EMS 03/04/62  คลิก
 29 EB226448542TH Ufrr111498 EMS 03/04/62  คลิก
 30 EB226448587TH Ufrr111509 EMS 03/04/62  คลิก
 31 EB226487798TH ufrr111279 EMS 04/04/62  คลิก
 32 EB226487775TH ufrr111505 EMS 04/04/62  คลิก
 33 EB226487767TH ufrr111513 EMS 04/04/62  คลิก
 34 EB226487740TH ufrr110109 EMS 04/04/62  คลิก
 35 EB226807483TH ufrr111526 EMS 06/04/62  คลิก
36 EB226807466TH ufrr110810 EMS 06/04/62   คลิก
37 EB226807404TH ufrr111512 EMS 06/04/62  คลิก
38 EB226807418TH ufrr111545 EMS 06/04/62   คลิก
39 EB226807421TH ufrr111547 EMS 06/04/62  คลิก
40 EB226807449TH ufrr111550 EMS 06/04/62   คลิก
41 EB226807381TH ufrr111552 EMS 06/04/62  คลิก
42 EB226806307TH ufrr111558 EMS 08/04/62  คลิก
43 EB226806324TH Ufrr111561 EMS 08/04/62  คลิก
44 EB226806298TH Ufrr111565 EMS 08/04/62  คลิก
45 EB226806275TH ufrr111585 EMS 08/04/62  คลิก
46 EB226814705TH ufrr111589 EMS 09/04/62  คลิก
47 EB226814688TH Ufrr111443 EMS 09/04/62  คลิก
48 EB226814674TH ufrr111590 EMS 09/04/62   คลิก
49 EB226814665TH ufrr111604 EMS 09/04/62  คลิก
50 EB226814303TH ufrr111602 EMS 10/04/62  คลิก
51 EB226937885TH ufrr111276 EMS 11/04/62  คลิก
52 EB226937850TH ufrr11162 EMS 11/04/62  คลิก
53 EB227134514TH ufrr111592 EMS 17/04/62  คลิก
54 EB227134443TH ufrr111635 EMS 17/04/62  คลิก
55 EB227134474TH ufrr111644 EMS 17/04/62  คลิก
56 EB227134488TH Ufrr111642 EMS 17/04/62  คลิก
57 EB227134465TH ufrr110136 EMS 17/04/62  คลิก
58 EB227134409TH ufrr111650 EMS 17/04/62  คลิก
59 EB227134426TH Ufrr111658 EMS 17/04/62  คลิก
60 EB227134430TH Ufrr111661 EMS 17/04/62  คลิก
61 EB227134457TH ufrr111659 EMS 17/04/62  คลิก
62 EB227134390TH ufrr111672 EMS 17/04/62  คลิก
63 EB227134386TH ufrr111681 EMS 17/04/62  คลิก
64 EB227134412TH ufrr111687 EMS 17/04/62  คลิก
65 EB227134372TH ufrr111690 EMS 17/04/62  คลิก
66 EB227134341TH ufrr111693 EMS 17/04/62  คลิก
67 EB227134369TH ufrr111696 EMS 17/04/62  คลิก
68 EB227273343TH Ufrr111495 EMS 18/04/62  คลิก
69 EB227273309TH Ufrr111704 EMS 18/04/62  คลิก
70 EB227273330TH ufrr111703 EMS 18/04/62  คลิก
71 EB227273312TH ufrr111478 EMS 18/04/62  คลิก
72 EB227273290TH ufrr111461 EMS 18/04/62  คลิก
73 EB227304519TH ufrr110182 EMS 19/04/62  คลิก
74 EB227304536TH ufrr111040 EMS 19/04/62  คลิก
75 EB227304496TH ufrr110345 EMS 19/04/62  คลิก
76 EB227304522TH ufrr111275 EMS 19/04/62  คลิก
77 EB227304505TH ufrr111372 EMS 19/04/62  คลิก
78 EB227304482TH ufrr11709 EMS 19/04/62  คลิก
79 EB227304403TH ufrr110014 EMS 19/04/62  คลิก
80 EB227304385TH Ufrr111026 EMS 19/04/62  คลิก
81 EB227304394TH ufrr111328 EMS 19/04/62  คลิก
82 EB227304377TH ufrr110485 EMS 19/04/62  คลิก
83 EB227304350TH ufrr110376 EMS 19/04/62  คลิก
85 EB227304332TH ufrr111248 EMS 19/04/62  คลิก
86 EB227304363TH ufrr110777 EMS 19/04/62  คลิก
 87  EB227304346TH  ufrr111219 EMS 19/04/62   คลิก
 88  EB227398860TH ufrr111724 EMS 20/04/62  คลิก
 89  EB227398900TH  Ufrr111705 EMS  20/04/62  คลิก
 90  EB227398873TH Ufrr111728 EMS  20/04/62  คลิก
 91 EB227398326TH   Ufrr111738 EMS  22/04/62  คลิก
 92 EB227398330TH  Ufrr111739 EMS   22/04/62  คลิก
 93 EB227398343TH  ufrr110439  EMS  22/04/62   คลิก
 94 EB227555429TH ufrr111011 EMS 23/04/62  คลิก
 95 EB227555375TH ufrr110137 EMS 23/04/62  คลิก
 96 EB227555389TH ufrr111758 EMS 23/04/62  คลิก
 97 EB227554732TH ufrr111762 EMS 24/04/62  คลิก
 98 EB227554715TH ufrr111768 EMS 24/04/62  คลิก
99 EB227554692TH ufrr110352 EMS 24/04/62  คลิก
100 EB227811263TH ufrr111564 EMS 25/04/62  คลิก
 101 EB227811250TH ufrr111777 EMS 25/04/62  คลิก
 102 EB227811232TH ufrr111784 EMS 25/04/62  คลิก
 103 EB227810152TH ufrr111786 EMS 26/04/62  คลิก
 104 EB227810271TH ufrr111790 EMS 26/04/62  คลิก
 105 EB227810118TH ufrr111752 EMS 26/04/62  คลิก
 106 EB227810104TH ufrr111653 EMS 26/04/62  คลิก
 107 EB227810081TH ufrr111800 EMS 26/04/62  คลิก
 108 EB227971075TH ufrr111808

ufrr111809

ufrr111811

EMS 27/04/62  คลิก
 109 EB227970503TH ufrr111735 EMS 29/04/62  คลิก
 110 EB228089666TH ufrr110439 EMS 29/04/62  คลิก
111 EB228089652TH ufrr111770 EMS 29/04/62  คลิก
112 EB228089649TH ufrr111821 EMS 29/04/62  คลิก
113 EB228089621TH ufrr111826 EMS 29/04/62  คลิก
114 EB228089184TH Ufrr111822 EMS 30/4/62  คลิก
 115 EB228089175TH   Ufrr111660 EMS 30/4/62   คลิก
 116 EB228089153TH ufrr111837 EMS 30/4/62  คลิก
 117  EB228089167TH Ufrr111844  EMS 30/4/62   คลิก
118  EB228089136TH  ufrr111842 EMS 30/4/62  คลิก

หน้าหลัก

สมัคร

โปรโมชั่น

ฝาก-ถอน